Sunday, March 8, 2009

Selawat lagi, lagi dan lagi!

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجي، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

“Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau tekah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung. Ya Allah, berikanlah kurnia kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan kurnia kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.” [Sahih al-Bukhari – no: 3190; Sahih Muslim – no: 406]

No comments: